Centre for Social Science and Global Health

Symposium - Goed Leven met Dementie, Hoe Doen we Dat?

Dialoog tussen wetenschap en praktijk geeft nieuwe benaderingen voor leven met dementie

23June2017 24June2017

Event

Dementie heeft grote gevolgen voor het leven van mensen die met de ziekte te maken krijgen. In publieke debatten voeren angst voor verlies, zorgen om de houdbaarheid van bestaande voorzieningen en de strijd tegen een ziekte de boventoon. Maar als je nauwkeurig kijkt naar de dagelijks levens van mensen met dementie, hun naasten, en formele hulpverleners, dan zie je dat het in een leven met dementie om méér draait. Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen? Waar gaat het voor hen écht om? Hoe kunnen we van een leven met dementie het beste maken?

Deze zomer vindt het symposium over goed leven met dementie plaats. Antropologen van de Universiteit van Amsterdam en de Verhalenbank Dementie presenteren resultaten uit hun onderzoeken naar het leven met dementie in Nederland. Aan de hand van hun studies gaan zij met u – mensen met dementie, naasten, professionals en vrijwilligers in de zorg, belangenbehartigers en bestuurders – in gesprek. Samen met u bespreken zij wat er nodig is om een leven met dementie, mét de uitdagingen en dilemma’s waarmee het gepaard gaat, positief vorm te geven. We nodigen u van harte uit om aan dit symposium deel te nemen!

De leden van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Longterm Care Partnership
Universiteit van Amsterdam
Ben Sajet Centrum                         

Wanneer: 23 en 24 juni 2017

(één dag deelnemen is mogelijk, volledige deelname heeft de voorkeur)

Waar: Amsterdam (details over de locatie volgen z.s.m.)

Organisator van het symposium is de Universiteit van Amsterdam. In samenwerking met het Ben Sajet Centrum en andere leden van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie doet deze universiteit al ruim vier jaar onderzoek naar het leven met dementie en de dementiezorg in Nederland. Dit onderzoek stelt zich tot doel een nieuwe visie op dementie te ontwikkelen. Het onderzoek van de antropologen van de Universiteit van Amsterdam kenmerkt zich door een etnografische werkwijze: onderzoekers lopen mee in de praktijk, en maken nauwkeurige analyses van wat zij meemaken en van de verhalen die zij horen. Binnen de Dementie Verhalenbank worden verhalen van ervaringsdeskundigen verzameld en geanalyseerd om binnen de Proeftuin Dementie vertaald te worden naar oplossingen voor de praktijk.

Het symposium wordt geopend en afgesloten door professor Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie. Een voorlopig programma treft u hieronder aan. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: dementiesymposium@gmail.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij zien ernaar uit op vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 2017 met u in gesprek te gaan!

Meer informatie over het Partnership vindt u op: http://partnershipforcare.uva.nl

Published by  SSGH